กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 


HDC v4.0
ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม

สรุปจำนวนข้อมูลผู้ป่วยนอก ของ รพศ. รพท.

*** ข้อมูลทั้งหมดไม่รวมกรุงเทพมหานคร