กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 


HDC v4.0
ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม

สรุปจำนวนข้อมูลผู้ป่วยใน ของ รพช.

*** ข้อมูลทั้งหมดไม่รวมกรุงเทพมหานคร