กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม

สรุปจำนวนข้อมูลผู้ป่วยนอก ของ รพช.

*** ข้อมูลทั้งหมดไม่รวมกรุงเทพมหานคร