กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 


HDC v4.0
ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม

สรุปการส่งข้อมูลจากแฟ้ม Service

*** ข้อมูลทั้งหมดไม่รวมกรุงเทพมหานคร